Bez kategorii

W jaki sposób dochodzi do rozsiewu nasion konopi indyjskich.

Rozsiewanie nasion konopi indyjskich, to inaczej rozprzestrzenianie diaspor roślinnych. Diaspory to nic innego, jak zarodniki, nasiona oraz rozmnóżki. W przypadku roślin nasiennych, proces ten jest możliwy dzięki tym właśnie, trzem elementom. Dla przypomnienia, rozmnóżki to organ, który umożliwia roślinom proces rozmnażania wegetatywnego, czyli dosłownie bezpłciowego, ze względu na który, konopie oraz ich nasiona, uznaje się za gatunek sfeminizowany. 

TYPY MECHANIZMÓW ROZSIEWANIA NASION KONOPI INDYJSKICH. 

Wskutek rozsiewania, diaspory konopi indyjskich, mogą się rozprzestrzeniać w przestrzeni oraz zajmować nowe tereny. Do rozsiewania dochodzi najczęściej dzięki nasionom, które rozprzestrzeniają się przy pomocy:

  • wiatru, 
  • przenoszących je w przestrzeni, wędrujących zwierząt,
  • ludzi, którzy mają z nimi kontakt lub znajdują się w ich pobliżu,
  • przenoszącej je wody,
  • oraz innym roślinom. 

Ten rodzaj rozsiewu, nazywa się obcosiewnością, ze względu na to, że konopie, wymagają do jego zajścia, wykorzystania swojego naturalnego środowiska oraz elementów, które nie są nimi samymi. Drugi typ rozsiewu, polega na samosiewności, co związane jest z takimi naturalnymi zjawiskami, jak: 

  • blastochoria – wzrost pędów rośliny, który ma na celu pozostawienie diaspor w pewnej odległości od roślin macierzystych, żeby mogło dojść do ich przeniesienia;
  • ballochoria – polega na wykorzystaniu przez roślinę tzw. mechanizmów ekspozycyjnych, które doprowadzają do zwolnienia naprężeń owocni.  
  • barochoria – w przypadku tego procesu, główna odpowiedzialność za rozsiew nasion konopi indyjskich, spada na siły grawitacji. 
  • oraz herpochoria, czyli rozsiewanie nasion konopi indyjskich dzięki, samemu wzrostowi rośliny.  

INNE FUNKCJE NASION KONOPI INDYJSKICH. 

Nasiona konopi indyjskich pełnią również rolę przetrwalników, Oznacza to, że w swojej formie spoczynkowej, umożliwiają organizmom macierzystym, przetrwanie w warunkach i środowisku, niekoniecznie dla roślin korzystnym. Rośliny konopiowate, stanowią rodzinę, roślin zielonych, w których skład wchodzą pnącza i niewielkie drzewa z rzędu różowców. Rodzina konopiowatych, obejmuje sobą 10 rodzajów roślin zielonych, składających się ze 117 gatunków.